Disclaimer Studio Cremers

De inhoud van de website, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving,
merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Studio Cremers en worden beschermd door
auteursrechten en intellectuele of industriΓ«le eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht
bestaan. Het niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter
beschikking te stellen zonder mijn toestemming.

De door Studio Cremers verstrekte informatie en afbeeldingen zijn met de grootst mogelijke
zorgvuldigheid op deze website geplaatst, maar voor de juistheid en volledigheid kan niet worden
ingestaan. Studio Cremers streeft ernaar om de website constant te onderhouden en te actualiseren,
maar kan er niet voor instaan dat de inhoud van deze website na verloop van tijd of op het moment
dat deze website geraadpleegd wordt nog steeds actueel is.

De informatie op deze website kan altijd zonder aankondiging worden gewijzigd. De bezoeker van de
website is zelf verantwoordelijk voor het gebruik deze website. De websites die vanuit deze website
bezocht kunnen worden, zijn niet door Studio Cremers ingericht en worden niet door Studio Cremers
gemaakt.

Studio Cremers aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade in verband met het gebruik
van deze website en de informatie (of de onmogelijkheid die te gebruiken), daaronder begrepen
schade veroorzaakt door virussen of onjuistheid of onvolledigheid van informatie, informatie op of
via een website waarnaar op de website verwezen wordt, of informatie van of via een website die
naar een website verwijst en informatie die zonder voorafgaand overleg met ons op de website
wordt geplaatst.